Vil innta tetposisjonen

"Om 7-8 år vil Bjørvika ha tatt over Vikas og Aker Brygges posisjon som Oslos bydel nr. 1 når det gjelder kontoretableringer."

- Adm. dir. Steinar Manengen i KLP Eiendom AS.